موسسات حسابرسی

بررسی تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان و موسسه حسابرسی در ایران

موسسه حسابرسی ، موسسه ای انتفاعی غیر تجاری است که به منظور انجام خدمات حسابرسی وحسابداری و مالی توسط حداقل دو نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود: 1- در نام هر موسسه حسابرسی باید عبارت "موسسه حسابرسی" و به دنبال نام آن موسسه، عبارت "حسابداران رسمی"  قید شود. 2- شرکای یک موسسه تماماً باید حسابدار رسمی شاغل باشند ، منحصراً در همان موسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته باشند و در موسسات دیگری که به خدمات تخصصی و حرفه ای و یا سایر خدمات مرتبط ، موضوع ماده (1) اساسنامه اشتغال دارند ، هیچ گونه مشارکت یا منافعی نداشته باشند . 3- شرکای موسسه حسابرسی در ارتباط با فعالیتهای موسسه ، “مسولیت تضامنی” دارند. ... ادامه مطلب
مستندسازی در حسابرسی

اهمیت مستندسازی در حسابرسی

مستندسازی یکی از مهمترین مراحل حسابرسی است. مستندات شامل کلیه تصمیمات اتخاذ شده، برآوردهای انجام شده، و شواهد جمع آوری شده در طول فرآیند حسابرسی است. کاربرگ‌های حسابرسی ابزار اصلی مستندسازی هستند و حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان را تشکیل می‌دهند. مستندات جمع آوری شده به عنوان شواهدی برای پشتوانه اظهارنظر حسابرس و همچنین شواهد مربوط به رعایت استانداردهای حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه این مقاله با حسابرسیار همراه باشید ... ... ادامه مطلب
نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

ویژگی های نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی (بررسی شده در سال ۱۴۰۱)

پیشینه نظارت بر حسابرسی بررسی تاریخی نظارت نشان می دهد که با هدف سامان بخشی به موسسات حسابرسی و نظارت بر آنها و رفع نگرانی ها، جامعه حسابداران رسمی که بستر تشکیل آن در سال ۱۳۷۲ فراهم شد، درنهایت از سال ۱۳۸۰ (حدود ۸ سال بعد) آغاز به فعالیت کرد. از زمان آغاز فعالیت آن تاکنون بیش از ۲۰ سال می گذرد. هیئت عالی نظارت پیش بینی شده در اساسنامه جامعه، به نوعی نظارت دولت بر حرفه می باشد که دارای ویژگی های زیر است: غیرشاغل بودن عضویت در هیئت، انتخاب توسط دولت (وزیر امور اقتصادی)، بودجه جداگانه مصوب وزیر برای تامین هزینه ها، حضور دایمی در درون جامعه و به تبع آن درک واقعی از مشکلات جامعه، درگیر مسائل دیوان سالاری نبودن برای استقرار در یک تشکیلات دولتی غیرشاغل بودن عضویت در هیئت، انتخاب توسط دولت (وزیر امور اقتصادی)، بودجه جداگانه مصوب وزیر برای تامین هزینه ها، حضور دایمی در درون جامعه و به تبع آن درک واقعی از مشکلات جامعه، درگیر مسائل دیوان سالاری نبودن برای استقرار در یک تشکیلات دولتی ... ادامه مطلب
حسابرسی شرکتی

حسابرسی شرکتی در چه زمان‌هایی انجام می‌شود؟؟ (۰ تا ۱۰۰ مراحل حسابرسی)

تاکنون با اصلی‌ترین وظیفه حسابرسی شرکتی آشنا شدیم و فهمیدیم که حسابرس‌ها چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند. اما برای صاحبان کسب‌وکار نیاز است که بدانند دقیقاً چه زمانی به حسابرسی شرکتی احتیاج خواهند داشت. به طور کل می‌توان سه نوع زمان‌بندی را برای حسابرسی در نظر گرفت. در حالت کلی شرکت‌ها در پایان هر سال یا بعد از آنکه پرونده مالی آنها بسته شد، یک حسابرسی دقیق انجام می‌دهند که با نام حسابرسی نهایی شناخته می‌شود. اما در پایان سال مالی، محدودیت‌هایی مانند زمان محدود وجود دارد. به همین دلیل ممکن است بخشی از فرایند حسابرسی شرکتی در طول سال انجام شود که به آن حسابرسی ضمنی گفته می‌شود. البته شرکت‌های بزرگ‌تر پیچیدگی‌های بیشتری دارند؛ به همین دلیل به طور مداوم و در تمام طول سال فرایندهای مربوط به حسابرسی را انجام می‌دهند. به این نوع حسابرسی، حسابرسی مداوم گفته می‌شود ... ادامه مطلب
هدف از انتشار استانداردهای حسابرسی

هدف از انتشار استانداردهای حسابرسی داخلی ایران ۱۴۰۲ چیست؟

هدف از انتشار استانداردهای حسابرسی داخلی در ایران این است که به منظور تدوین استاندارد‌های حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط، کمیته تدوین استاندارد‌های حسابرسی در سازمان حسابرسی تشکیل شده است. این کمیته، استاندارد‌ها را برمبنای استاندارد‌های تدوین شده توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان بخشی فدراسیون بین‌المللی حسابداران و با درنظر گرفتن شرایط کشور، تدوین می‌کند. این استاندارد‌ها پس از طی مراحل قانونی الزم، برای اجرا منتشر می‌شود. این استاندارد‌ها حاکم بر کنترل کیفیت، حسابرسی، بررسی اجمالی، خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی، و خدمات مرتبط می‌باشد. حسابرس نباید اظهار کند که این استاندارد‌ها را رعایت کرده است مگر اینکه در انجام کار، تمام استاندارد‌های مرتبط با آن را به طور کامل اجرا کرده باشد. ... ادامه مطلب