شرکت فنی مهندسی برنامه نویسان پیشروی نوین توس (صفاسافت سابق) نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با دریافت این نیاز بازار و تکیه به برنامه نویسان جوان و با انگیزه از سویی و بهره مندی از تجربیان و تحلیل های متناسب با استانداردهای حسابرسی داخل کشور از سمت مدیران با تجربه حسابرسی توانست گامی در تحقق این هدف بزرگ گذارد. شرکت برنامه نویسان پیشروی نوین توس (صفاسافت سابق) توانست با ارائه طرح (اولین نرم افزار حسابرسی ایران) امتیاز استقرار در پارک علم و فن آوری خراسان را در سال ۱۳۸۵ بدست آورد و طی ۲ سال با تلاش فراوان نسخه اولیه این نرم افزار تحت عنوان حسابرسیار در یک موسسه عضو حسابداران رسمی ایران شروع به فعالیت کرد.

بطور حتم یک نرم افزار برای رشد و بهینه شدن علاوه بر تخصص برنامه نویسان نیاز به گذشت زمان و دریافت بازخوردها و عملکردها در شرکت ها و سازمان ها دارد که نرم افزار حسابرسیار در عمر ۱۷ ساله خود به این مرحله از رشد و تکامل نزدیک شده است و در حال حاضر نسخه ۸ این نرم افزار قابل ارائه به موسسات و حسابرسان مستقل می باشد.

_

آمارهای
ما

۳۵+موسسه حسابرسی همکار
۱۵۰۰۰پرونده موفق
۱۷+سال سابقه

حسابرسی پروژه های خود را به نرم افزار حسابرسیار بسپارید

_

چندین موسسه حسابرسی در حال حاضر با استفاده از این نرم افزار
مدیریت بهتر و کارآمد تری بر روی پرونده های خود دارند. 

_

مجوزهای
فعالیت

مجوز سازمان نظام صنفی حسابرسیار

مجوز فعالیت نظام صنفی

مجوز موسسه فناور حسابرسیار

مجوز موسسه فناور

گواهی تایید نرم افزار حسابرسیار

گواهی تایید فنی نرم افزار

برخی از مشتریان ما

_