مراحل حسابرسی داخلی به زبان ساده

حسابرسی داخلی 
 

تعریف فعالیت حسابرسی داخلی درانجمن حسابرسان داخلی ایران:

گروهی متشکل از مشاوران که خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بیطرفانه با هدف افزودن ارزش و بهبود عملیات سازمان ارائه می دهند. انجام حسابرسی داخلی با ایجاد رویکرد منظم و روشمند، به سازمان یاری می کند که برای دستیابی به هدفهای خود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبردی را ارزیابی و بهبود ببخشد.

خدمات مشاوره ای:

خدمات مشاوره ای فعالیت های مشاوره ای و خدمات مربوط به آن می باشد که ماهیت و دامنه ی آن بدون این که حسابرسان داخلی مسئولیت مدیریت را بعهده داشته باشند، به منظور بالابردن ارزش و بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبری سازمان، به شرکت ارائه می گردد. خدمات مشاوره ای شامل فرآیند های زیر می باشد:

  1. تعریف نیازهای تجاری
  2. تشخیص مشکل واحد مورد نظر
  3. جمع آوری اطلاعات
  4. پیشنهاد تغییرات
  5. پیشنهاد راه حل
  6. پیگیری و کمک به اجرای پیشنهاد

خدمات اطمینان دهی:

خدمات اطمینان دهی رسیدگی عینی و هدفمند به شواهد، با هدف ارزیابی مستقل فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبری سازمان اطلاق می شود . این ارزیابی شامل امور مالی، عملکرد، رعایت قوانین و مقررات و سیستم امنیتی است.

افزودن ارزش:

افزودن ارزش یعنی ایجاد ارزش با استفاده از فرصت ها برای دستیابی به هدف های سازمان، کاهش خطرهای آن، شناسایی راه های بهبود عملیات که با استفاده از خدمات مشاوره و اطمینان دهی صورت می گیرد.

مدیریت ریسک:

فرایند مستندسازی تصمیم های گرفته شده به همراه شناسایی و به کارگیری معیارهایی که به کمک آنها بتوان ریسک را به سطحی قابل قبول رساند.

کنترل:

به هر اقدامی که توسط هیات مدیره، مدیریت ارشد و دیگران برای مدیریت ریسک و بالابردن احتمال دستیابی به هدف های سازمان صورت می گیرد گفته می شود.

نظام راهبری:

مجموعه ای از فرآیندها و روشهایی که توسط هیات مدیره به منظور آگاهی دادن، هدایت، مدیریت و نظارت بر فعالیت های سازمان در جهت تحقق هدفهای مشخص شده ایجاد می گردد.

حسابرسی عملیاتی:

به روشهای منظم تاثیرگذاری، کارایی و صرفه اقتصادی عملیاتی سازمان و گزارش ارزیابی بهمراه پیشنهادهای علمی به اشخاص صلاحیتدار برای بهبود عملیات اطلاق می گردد.

 اثربخشی:به میزان دستیابی به اهداف گفته می شود.

کارایی: عبارت است از نسبت نتیجه های به دست آمده از عملیات به منابع مصرف شده. عملیاتی کارآمد است که با استفاده از روشهای بهینه بالاترین میزان بازدهی را با صرف کمترین منابع تامین کند.

صرفه اقتصادی: عبارت است از پایین آوردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب.

1- تعیین اهداف کلان

با توجه به نیاز ها و شرایط موجود بر عملیات بورس اوراق بهادار تهران، هدفهای کلان توسط هیات مدیره، کمیته حسابرسی و مدیر عامل برای مدیریت حسابرسی داخلی تعیین می شود.

2- بررسی های مقدماتی

 1-2- به شناخت از واحد مورد مشاوره و آشنایی با قوانین، مقررات ، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به عملیات آن واحد مورد نظر گفته می شود.

2-2 برگزاری جلسات مشترک با افرادی که در واحد مورد مشاوره مشغول به کار هستند در تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی با هدف تجزیه و تحلیل فرآیند ها و تعیین کنترل ها.

3-2 تهیه و تدوین کاربرگ های ماتریسی که با موضوع مورد رسیدگی مرتبط باشد.

3- تعیین نهایی بالاترین سطح اولویت

 برای تعیین بالاترین سطح اولویت، جلساتی با همکاران واحد مورد مشاوره در مورد فعالیت های با اهمیت و ریسک متوسط و بالا برگزار می شود .

4- ارزیابی نتایج عملکرد

1–4 بررسی یافته ها و ریسک های شناسایی شده با همکاران در سطح کارشناس و بالاتر

2-4 -بررسی یافته ها و ریسک های شناسایی شده با مدیریت ارشد و مدیریت واحد مورد مشاوره

5- بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی

 برگزاری جلسه های مشترک با کارشناسان، رؤسا و مدیران واحد مورد مطالعه و مدیر عامل جهت بررسی های تحلیلی و تهیه پیش نویس گزارش.

6- تدوین گزارش حسابرسی

 7- ارائه گزارش نهایی به مدیر عامل، کمیته حسابرسی و هیات مدیره

8- پی گیری و کمک به اجرای پیشنهادهای مورد توافق (مندرج در گزارش)

واحد حسابرسی داخلی، در جهت تحقق فهم کسب و کار بورس وغیره ، پیاده سازی بخشی از ارکان نظام راهبردی شرکتی و اجرای حسابرسی مستمر؛ بدون محدودیت به کلیه عملیات های شرکت، ثبت ها، داده ها، برنامه ها رایانه ها، دارایی، مدیریت ارشد، هیات مدیره و کمیته حسابرسی دسترسی داشته باشد و تحت نظارت هیات مدیره و کمیته حسابرسی مشغول به فعالیت می باشد که مهمترین این خدمات به شرح ذیل است:

 1 .حسابرسی مالی که به صورت مستمر انجام می شود.

 2 .بررسی موارد خاص شامل گزارش های مدنظر هیات مدیره، کمیته حسابرسی و مدیر عامل و یا سایر مدیرها.

 3 .حسابرسی عملیاتی بر پایه ی تعیین ریسک و اولویت بندی هدف ها انجام می گیرد.

جهت گیری این واحد بیشتر ارائه خدمات مشاوره به مدیریت های مختلف شرکت جهت بالابردن کارایی و اثربخشی آن ها می باشد. حسابرسی عملیاتی با نظر هیات مدیره، کمیته حسابرسی، مدیرعامل یا واحد مورد مشاوره در راستای هدف های کلان شرکت انجام می شود، پس از کسب شناخت از واحد مورد مشاوره، برنامه حسابرسی و زمان بندی آن مشخص شده و اطلاعات مربوطه جمع آوری می شود. سپس ضمن کامل کردن یافته ها حسابرسی، واحد مورد رسیدگی را در جریان مخاطرات یافته ها قرار می دهند و از نظرات مدیر عامل، مدیریت مربوطه برای ارائه بهترین پیشنهادها که قابلیت اجرا داشته باشند، استفاده می شود. پیشنهادها هم باید بتوانند موجب بالابردن کارایی، اثربخشی عملیات شوند و همچنین باید ویژگی با صرفه اقتصادی و قابل اجرا بودن را هم دارا باشند. مهم ترین وظیفه این مدیریت رفع موانع در جهت اجرایی شدن این پیشنهادها است.

4 .حسابرسی رعایت که شامل کنترل رعایت قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه، قانون تجارت، نظام راهبردی شرکتی و … در شرکت بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.

به بالای صفحه بردن