حسابرسی کامپیوتری

حسابرسی کامپیوتری یا ابزار و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATs) زمینه ای در حال رشد در حرفه حسابرسی فناوری اطلاعات است

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. حسابرسی کامپیوتری
فهرست