ابزارهای حسابرسی

ابزارهای حسابرسی رایانه ای

ابزار حسابرسی با کمک رایانه (CAAT) یا ابزار و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATs) زمینه ای در حال رشد در حرفه حسابرسی فناوری اطلاعات است. CAATs استفاده از ... ادامه مطلب