لایسنس تبدیل اطلاعات

توجه :  لایسنس تبدیل اطلاعات حسابرسیار تنها برای دارندگان نرم افزار مربوطه و یا شرکت های متقاضی انجام حسابرسی می باشد. لطفا پیش از خرید، از در اختیار داشتن نرم افزار (تبدیل اطلاعات حسابرسیار) مطمئن شوید.

نرم افزار حسابرسی حسابرسیار ، ابزاری قدرتمند، جامع، یکپارچه و با کاربری بسیار آسان است که بر مبنای حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و با قابلیت های بیشماری در راستای افزایش دقت و سرعت، کنترل عملکرد بهینه و یکپارچگی و تناسب با استانداردهای حسابرسی ایران را تضمین میکند. این برنامه با کمک ابزارها و گزارشات هوشمند خود و ارائه آرشیوی کامل از کلیه پرونده ها حسابرسی سریعتر و موثری را برای حسابرسان فراهم می‌کند.

(توجه شود : به تمامی مبالغ 10% مالیات ارزش افزوده اعمال می‌گردد.)