امروزه با گسترش روزافزون شرکت ها و کارخانجات و احساس نیاز بیشتر به نظم دهی و مدیریت بهینه در سیستم های مالی سازمان ها استفاده از راهکاری به نام حسابرسی بیشتر از گذشته احساس می شود. مدیران مالی می دانند که با ارزیابی وضعیت صورت های مالی سازمان و شرکت های خود نه تنها به ارزیابی وضعیت موجود خواهند پرداخت بلکه راهکارهای مناسبی جهت ارتقا و بهبود سیستم مالی و خلاهای ناشی از عدم حسابرسی داخلی بدست خواهند آورد.

علاوه بر آن هر مدیر موفقی تلاش می کند از کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد نیروهای خود اطمینان علی الخصوص بخش مالی سازمان حاصل کند . در این میان نقش حسابرسان مستقل بیشتر نمود پیدا می کند.

ایشان با بررسی و تحلیل های حسابرسی یک سیستم مالی را به سمت و سوی بهینه تر شدن راهبری می نماید. در این بین ابزارهایی که حسابرسان می توانند در راستای عملکرد خود و رسیدن به گزارشات مناسب استفاده نمایند بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. در حال حاضر در بیشتر کشورهای پیشرفته از ابزارهای سیستمی جهت امور حسابرسی بهره می برند که البته متناسب با استانداردها و عملکرد سازمان های حسابرسی مربوطه می باشد و اما این نیاز به سیستمی شدن در حسابرسان داخل کشور بسیار احساس می شد.

چرا که عملکرد حسابرسی سنتی هر چند هنوز هم قابلیت اجرایی دارد اما دچار نقاط ضعف بسیار است. استفاده حسابرس از نرم افزار کامپیوتری به عنوان یک ابزار در فرآیند حسابرسی در اموری مانند (ثبت کاربرگ ها و انتخاب نمونه ها، تهیه برنامه های حسابرسی، تاییدیه ها، ثبت کنترل های حسابرسی و … ) می توان بسیار موثر و کار آمد باشد.

 

نرم افزار حسابرسی حسابرسیار
داشبورد نرم افزار حسابرسیار

اینکه حسابرس بتواند از هر شرکت و سازمان مورد رسیدگی خود یک آرشیو کامل داده ای در اختیار داشته باشد شاید یکی از بزرگترین و جالب ترین مواردی است که نیاز به آن در بین حسابرسان بسیار احساس می شود. از سوی دیگر داشتن سرعت و دقت در عملکرد حسابرسی و انتخاب نمونه های مناسب نیز یکی از دغدغه های حسابرسان در عملکرد خود می باشد.

شرکت فنی مهندسی برنامه نویسان پیشروی نوین توس (صفاسافت سابق) نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با دریافت این نیاز بازار و تکیه به برنامه نویسان جوان و با انگیزه از سویی و بهره مندی از تجربیان و تحلیل های متناسب با استانداردهای حسابرسی داخل کشور از سمت مدیران با تجربه حسابرسی توانست گامی در تحقق این هدف بزرگ گذارد.

شرکت برنامه نویسان پیشروی نوین توس (صفاسافت سابق) توانست با ارائه طرح (اولین نرم افزار حسابرسی ایران) امتیاز استقرار در پارک علم و فن آوری خراسان را در سال ۱۳۸۵ بدست آورد و طی ۲ سال با تلاش فراوان نسخه اولیه این نرم افزار تحت عنوان حسابرسیار در یک موسسه عضو حسابداران رسمی ایران شروع به فعالیت کرد.

بطور حتم یک نرم افزار برای رشد و بهینه شدن علاوه بر تخصص برنامه نویسان نیاز به گذشت زمان و دریافت بازخوردها و عملکردها در شرکت ها و سازمان ها دارد که نرم افزار حسابرسیار در عمر ۱۶ ساله خود به این مرحله از رشد و تکامل نزدیک شده است و در حال حاضر نسخه ۸ این نرم افزار قابل ارائه به موسسات و حسابرسان مستقل می باشد.