داده کاوی در حسابرسی

داده کاوی در حسابرسی چیست و چگونه به حسابرسان کمک می کند؟

داده‌ کاوی در حسابرسی صورت‌های مالی به استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته برای کشف الگوها، روابط، و اطلاعات پنهان در میان حجم زیادی از داده‌های مالی می‌پردازد. این فرآیند برای حسابرسان این امکان را فراهم می‌آورد تا بصورت کارآمد و موثر از داده‌ها برای تعیین دقت و اعتبار صورت‌های مالی استفاده کنند. ... ادامه مطلب