بروزرسانی های نرم افزار حسابرسیار

به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار حسابرسیار

 

به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار حسابرسیار به شرح زیر می‌باشند (قابلیت‌های کلی نرم‌افزار را این‌جا مشاهده کنید):

نگارش 6.33

✔ نمایش تغییرات جدید نرم افزار در هنگام بروزرسانی

 نگارش 6.32

✔ تغییر فرمت نمایش اسناد حسابداری

 نگارش 6.31

✔ قابلیت نمایش تاریخ در  کنار شماره سند در ترازهای پویا

 نگارش 6.30

✔ افزودن گزارش 6 ستونی به دفاتر 

 نگارش 6.29

✔ ایجاد قابلیت تائیدیه بستانکار و بدهکار بر اساس کد کل 

 نگارش 6.28

✔ افزودن نوع جدید چاپ در کاربرگ ها

 نگارش 6.27

✔ قابلیت فرمت چاپ با ستون کنترل نهایی به کاربرگ های اصلی و فرعی

 نگارش 6.26

✔ تغییرات و بهبودهای گرافیکی و ظاهری در نرم افزار جهت استفاده بهینه از صفحه 

 نگارش 6.25

✔ قابلیت ایجاد کنترل های رسیدگی در پنجره انتخاب کنترل در کاربرگ رسیدگی

✔ افزودن چاپ تراز 6 ستونی به تمامی ترازها

نگارش 6.24

✔ قابلیت مهم و جدید انتخاب محدوده رسیدگی بصورت داینامیک

✔ قابلیت بانویسی کل کاربرگ ها در 6020

نگارش 6.23

✔ قابلیت افزودن زیر ردیف در کاربرگ های طبقه بندی

 نگارش 6.22

✔ افزودن انتخاب تمامی جدول سرفصل ها در خروجی های PDF

 نگارش 6.21

✔ قابلیت های جدید در خروجی PDF

 نگارش 6.20

✔ فرمت های جدید در خروجی PDF

 نگارش 6.19

✔ اضافه شدن طبقه بندی اول دوره در کاربرگها 

✔ چاپ با فرمت جدید در تمام کاربرگها 

✔ اعمال در لیست اسناد طبقه بندی اول دوره 

✔ اضافه کردن جستجوی عطف های متقابل در کاربرگ رسیدگی 

✔ بهینه سازی سرعت در فرم های کاربرگها و رسیدگی ها در لود صفحات

نگارش 6.18.0

 • بهبود عملکرد و سرعت نرم افزار

نگارش 6.17.0

 • آنالیز جدید طرف حساب ها در بخش حسابداری/ترازها
 • افزودن قابلیت عدم انتخاب ردیف های رسیدگی شده در طرف مقابل نمونه ها

نگارش 6.16.0

 • افزودن قابلیت انتخاب نوع جستجوی عطف‌های متقابل به‌صورت اتوماتیک و یا با انتخاب کاربر
 • خروجی اکسل در زیر کاربرگ تأییدهای بدهکاران و بستانکاران

نگارش 6.15.0

 • اضافه شدن قابلیت چاپ کاربرگ اهمیت در سطح صورت‌های مالی

نگارش 6.14.0

 • اضافه شدن قابلیت نمایش و مخفی‌سازی پنل پائین کاربرگ رسیدگی
 • غیر فعال کردن اعلان‌های اضافه در کاربرگ‌ها

نگارش 6.13.0

 • امکان به‌روزرسانی در زمان بازکردن پرونده‌های با نسخه‌های پایین‌تر برای جدول کنترل‌های حسابرسی

نگارش 6.12.0

 • اضافه شدن قابلیت ویرایش طرف حساب‌ها با کلید میانبر: Ctrl +S

نگارش 6.11.0

 • بهبود زمان بارگزاری کاربرگ‌ها
 • اضافه شدن قابلیت عطف‌گذای اتوماتیک در کاربرگ معین
 • اضافه شدن قابلیت عطف‌گذاری اتوماتیک در سطح تفصیل در حالت فیلتر بودن ردیف‌ها

نگارش 6.10.0

 • قابلیت عطف‌گذاری اتوماتیک در سطح تفصیل برای تمامی ردیف‌ها

نگارش 6.9.0

 • قابلیت خروجی گرفتن با فرمت PDF از روی یک سرفصل
 • اضافه شدن قابلیت مرتب‌سازی بر اساس مبلغ و سایر فیلد‌ها در خروجی‌ها
 • افزودن لینک سند در لیست اسنادرسیدگی‌شده

نگارش 6.8.0

 • افزودن نمایش وضعیت لحظه ای در فرم لیست اسناد رسیدگی‌شده
 • اضافه شدن قابلیت به‌روزرسانی عطف‌های متقابل
 • اضافه شدن قابلیت تهیه‌ی گزارش از لیست اسنادرسیدگی‌شده.

نگارش 6.7.0

 • اضافه شدن نمایش شرح سند در طرف حساب‌ها
 • نمایش نام حسابرس در گشودن پرونده

نگارش 6.6.0

 • ویرایش کدها و تریم هنگامی که در سایر فایلها هستند
 • اضافه شدن وضعیت رسیدگی در پایین کاربرگ‌های اصلی
 • بهبود سربرگ کاربرگ‌ها و رسیدگی‌ها
 • انتقال نمایش تعدیلات به پایین قسمت رسیدگی‌ها
 • بهبود سرعت نمایش کاربرگ ها
 • اضافه شدن قابلیت نصب خودکار فونت‌های مورد نیاز اجرای برنامه
 • بهبود کارایی خروجی PDF
 • افزودن قابلیت لاگ‌گیری آفلاین و امکان ارسال آنلاین آن
 • نمایش وضعیت جاری هنگام ایجاد خروجی PDF
 • نمایش وضعیت رسیدگی‌شده در عطف مقابل و چاپ آن با عنوان رسیدگی‌شده

نگارش 6.5.0

 • اضافه شدن قابلیت چاپ با کلید میانبر: Ctrl + P

نگارش 6.4.0

 • قابلیت ویرایش طرف حساب‌ها در کاربرگ رسیدگی
 • قابلیت گزارش‌گیری در چاپ اسناد
 • قابلیت چاپ در کاربرگ6550 و بقیه‌ی گزارش‌های ایردات
 • نمایش لیست تمام کاربرگ‌های رسیدگی
 • نمایش ستون مانده‌ی پس از تعدیلات در کاربرگ کل
 • بررسی وجود کد 6550 در کاربرگ رسیدگی
 • قابلیت گروه‌بندی در ترازها
 • قابلیت ثبت انتخاب پیش‌فرض در چاپ طرف حساب‌ها
 • اضافه شدن قابلیت حذف تمام اسناد
 • طبقه‌بندی‌دستیقبلی به‌صورت کلی در اسناد تعدیل و طبقه‌بندی اگر از قبل پر باشند، با تایید کاربر

نگارش 6.3.0

 • نمایش لیست حذف تعدیلات و طبقه‌بندی
 • اضافه شدن فیلد پیگیری سال آتی به فرم رسیدگی و در چاپ‌ها

نگارش 6.2.0

 • جمع آنالیز حساب در گزارش رسیدگی
 • انتخاب متن‌های زیر کاربرگ رسیدگی و کاربرگ معمولی
 • انتخاب مبالغ بدهکار و بستانکار گردش در کاربرگ رسیدگی
 • محاسبه مانده در آنالیز گردش کاربرگ رسیدگی
 • تولید چاپ کاربرگ اسناد طبقه‌بندی
 • قابلیت‌های پشتیبان‌گیری و بازگردانی پروژه
 • تکمیل گزارش رسیدگی
 • اضافه شدن قابلیت “سایر” در کاربرگ 6550

نگارش 6.1.0

 • پشتیبان گیری و بازیابی کلی برای تمام تنظیمات برنامه
 • قابلیت چاپ مستقل ضمیمه‌ها
 • قابلیت خروجی با فرمت PDF در ضمیمه ایرادات
 • افزودن ارتباط بین کاربرگ 6550 به کاربرگ رسیدگی
 • اضافه شدن پنجره نوع تفکیک سرفصل‌ها
 • افزودن ستون‌های کنترل‌ها، آنالیز، ماهیت، ایرادات، توضیحات، نتیجه رسیدگی به کاربرگ رسیدگی
 • اضافه شدن فرم ویرایش ایرادات
 • قابلیت انتساب گزارشات و 6020 به کاربران پروژه
 • قابلیت تهیه کننده و بررسی کننده از روی جدول کاربران در چاپ کاربرگ‌ها
 • اضافه شدن فرم مدیریت کاربران و ارتباط با پروژه
 • تکمیل چاپ رسیدگی‌ها برای ایرادات
 • اضافه شدن ستون عطف در اسناد طبقه‌بندی
 • اضافه شدن قابلیت چاپ ایرادات در کاربرگ رسیدگی

نگارش 6.0.0

 • تغییر کلی ظاهر نرم افزار و بهبود رابط کاربری
 • طراحی کاربرگ 6550
 • نمایش لیست کنترل‌های حسابرسی عمومی در کاربرگ رسیدگی
 • اضافه کردن لیست اسناد طبقه‌بندی در کاربرگ‌ها
 • اضافه کردن کلید ویرایش در فرم 6060
 • تغییر کلیدهای فرم های اصلی به فلت
 • اضافه شدن قابلیت ویرایش در لیست اسناد طبقه‌بندی
 • ایجاد لینک طبقه‌بندی از کاربرگ‌ها
 • درج اتومات شماره سند طبقه‌بندی
 • قابلیت نهایی‌سازی کاربرگ‌ها با ثبت طبقه‌بندی
 • افزودن جمع سایر در خروجی با فرمت PDF
 • انتخاب حساب‌های بدون مانده در جمع سایر
 • انتخاب به‌صورت گروهی در ستون سایر برای همه‌ی کاربرگ‌ها
 • اضافه شدن ستون توضیحات به ایرادات
 • افزودن کنترل‌های حسابرسی با شماره‌بندی شرح کنترل‌ها به‌صورت راهنما
 • اضافه شدن کلید چاپ جدید در ستون سایر در کاربرگ‌ها
 • چاپ برای کاربرگ 6020 به‌صورت تجمیع‌شده، تحت عنوان چاپ با فرمت صورت‌های مالی
 • اضافه شدن گروه به سربرگ کاربرگ 6020
 • اضافه شدن بخش‌های ایرادات و توضیحات

نگارش 4.15.0

 • قابلیت نمونه‌گیری هوشمند بر اساس 5% سطح اهمیت صورت‌های مالی

نگارش 4.13.0

 • افزودن قابلیت باز کردن فرم گردش حساب بدون محاسبه طرف حساب‌ها

نگارش 4.12.0

 • امکان گرفتن خروجی PDF از تمامی پیوست‌های رسیدگی به‌صورت عطف گذاری‌شده

نگارش 4.11.0

 • بهبود سرعت ذخیره‌سازی داده‌ها در نمونه‌گیری
 • افزودن چارت‌ها در گزارش رسیدگی

نگارش 4.10.0

 • افزودن کنترل‌های حسابرسی در خروجی یکپارچه PDF
 • قابلیت گزارش باگ‌ها بصورت آنلاین
 • افزودن قابلیت نمونه‌گیری درصدی به‌صورت اتوماتیک
 • رفع باگ‌های گزارش شده

نگارش 4.9.0

 • اضافه کردن چهار حالت برای سرفصل‌های 6020 شامل :شرکتهای خصوصی – سازمان‌های دولتی- دانشگاه‌ها – شهرداری‌ها
 • رفع باگ‌های گزارش شده

نگارش 4.8.0

 • قابلیت به‌روزرسانی پروژه‌های قدیمی و تطبیق آن‌ها با ورژن جدید به‌صورت اتوماتیک
 • رفع باگ‌های گزارش شده

نگارش 4.7.0

 • اضافه کردن قابلیت دریافت مدارک ضمیمه اسناد مورد رسیدگی در فرم رسیدگی
 • رفع باگ‌های گزارش شده

نگارش 4.6.0

 • تولید کاربرگ 6060 از روی اسناد طبقه‌بندی به‌صورت اتوماتیک
 • اعمال کاربرگ طبقه‌بندی در کلیه سطوح کاربرگ‌های اصلی از بالاترین سطح هر حساب
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.5.0

 • افزودن کاربرگ کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه‌بندی
 • رفع باگ‌های گزارش شده

نگارش 4.4.0

 • افزودن گزارش اقلام راکد
 • افزودن گزارش اقلام سنواتی

نگارش 4.3.2

 • افزودن ستون‌های درصد افزایش/کاهش به کاربرگ‌های تراز کل، تراز معین، تراز تفصیل 1، تراز تفصیل 2، تراز تفصیل 3
 • رفع ایراد عدم به‌روزرسانی جدول لیست پروژه‌ها هنگام حذف یک پروژه

نگارش 4.3.0

 • کاربرگ تاییدیه بدهکاران و بستانکاران ایجاد گردید.
 • افزوده شدن ستون‌های درصد افزایش/کاهش به تراز شناور
 • افزودن کلیدهای میانبر برای دسترسی سریع‌تر به تمامی منوها
 • اشکالات گزارش شده در کاربرگ‌های رسیدگی و همچنین گزارش رسیدگی‌ها رفع گردید.

نگارش 4.2.2

 • رفع اشکالات گزارش شده در ترازهای پویا

نگارش 4.2.1

 • رفع اشکالات گزارش شده در کاربرگ‌های رسیدگی

نگارش 4.2.0

 • قابلیت دریافت تراز پویا به‌صورت انتخاب از میان لیست اسناد ایجاد گردید.
 • گردش بدهکاران و بستانکاران در کاربرگ‌های کل و معین و تفصیل‌های 1 تا 3 افزوده شد.
 • لیست کنترل‌های حسابرسی در چاپ‌های گزارش رسیدگی ایجاد گردید.
 • قابلیت ویرایش عطف کنترل‌های حسابرسی افزوده شد.
 •  کدهای حساب در چاپ رسیدگی اعمال گردید.

نگارش 4.1.0

 • افزودن قابلیت انتخاب سلول‌های جداول فرم ها و نمایش جمع / تعداد و میانگین سلول‌های انتخاب شده
 • قابلیت نمایش اسناد از طریق کاربرگ‌های رسیدگی
 • قابلیت نمایش اسناد از طریق گردش اسناد
 • قابلیت مرتب‌سازی بر اساس سند کاربرگ رسیدگی
 • بهبود نمایش و مدیریت همزمان فرم‌های مختلف در نرم افزار

نگارش 4.0.0

 • ورود کلیه داده‌های حسابداری (اعم از اسناد قبل بستن و اسناد بستن) با قابلیت انتخاب محدوده جهت حسابرسی
 • گزارشات پویا جهت ترازها در سطوح 5 گانه سرفصل‌ها با انتخاب محدوده سرفصل‌ها و یا انتخاب نمونه ای از سرفصل‌ها
 • امکان ویرایش اطلاعات پرونده ثبت شده در فرم جداگانه
 • گزارشات پویا برای کل اسناد حسابداری با انتخاب محدوده تاریخ و یا شماره اسناد (اعم از اسناد قبل بستن و اسناد بستن)
 • گزارش تحلیلی ترازهای تفصیل شناور با قابلیت ستون درصد افزایش یا کاهش به نسبت گردش کل دوره و اول دوره
 • گزارش اقلام راکد کل پرونده حسابرسی در سطح عطف‌های انتخابی 6020 
 • قابلیت مشاهده و ویرایش طرف حساب‌ها در حسابداری و کاربرگ‌های حسابرسی (طرف حساب‌های تیپ به‌صورت خودکار توسط سیستم وارد می‌شود، لذا به‌منظور تکمیل فرآیند وارد کردن طرف حساب‌ها در کاربرگ‌های رسیدگی قابلیت ورود طرف حساب‌های ترکیبی پیشنهادی و اعمال آن در طرف دیگر طراحی شده است.) 
 • مشاهده اطلاعات کاملی از ردیف حساب انتخابی در کاربرگ‌های حسابرسی در پنجره مجزا  شامل تعداد حساب‌های در سطوح زیرین این حساب جمع گردش‌ها و مانده‌ها در طول دوره و ابتدای دوره 
 • قابلیت تعریف عطف‌های 6020 در فرمت تعریفی شرکت در فرم مجزا (در این فرآیند کاربر می تواند لیست عطف های 6020 شرکت خود را اعم از عددی و یا حروف یکبار در فرم تعریف شده وارد نموده و سپس با سایر سیستم‌های شرکت جهت استفاده سایر حسابرسان به اشتراک بگذارد.)
 • امکان وارد کردن کنترل‌های حسابرسی شرکت در لیست کنترل‌ها و به اشتراک گذاشتن آن در تمامی سیستم‌های شرکت (با این توضیح که قابلیت ویرایش و اضافه شدن در لیست کنترل‌ها روی هر سیستم به‌صورت مجزا هم وجود دارد.)
 • انتخاب کنترل‌های حسابرسی در سطوح کاربرگ‌های کل و معین و قرار دادن عطف آن‌ها به عنوان عطف کنترل‌های حسابرسی در کاربرگ‌های رسیدگی 
 • قابلیت انتخاب و ویرایش طرف حساب‌ها در کاربرگ رسیدگی و اعمال اتوماتیک طرف مقابل
 • پر شدن خودکار رسیدگی شدها در سایر سرفصل‌ها با قرا گرفتن عطف رسیدگی شده در کاربرگ حسابرسی و گزارش آن در پنجره مجزا و گزارش جمع رسیدگی شدها در سایر سرفصل‌ها به‌صورت اتومات توسط نرم‌افزار 
 • قابلیت مشاهده گزارش رسیدگی شده‌ها توسط کاربر در پنجره مجزا (در این لیست امکان لینک شدن به هر کدام از سرفصل‌های رسیدگی شده از قبل هم وجود دارد.)
 • فرم آمار رسیدگی‌ها شامل ( تعداد کاربرگ‌های اصلی و رسیدگی– درصد رسیدگی- مبالغ رسیدگی شده و اول دوره و … در سه بخش مجزا (از نتایج این گزارش می‌توان میزان رسیدگی کاربر روی هر کدام از سرفصل‌ها را بدست آورد و از خروجی آن برای محاسبه میزان بودجه پرونده حسابرسی استفاده نمود.)
  • آمار رسیدگی براساس عطف 6020 
  • آمار رسیدگی براساس کدهای کل
  • آمار رسیدگی براساس عطف انتخابی
 • کاربرگ 6020 با فرمت کاربرگ صورت‌های مالی با قابلیت ورود داده در کلیه ستون‌های 6020 و فرمت چاپی در دو صفحه A4 مجزا *
 • کاربرگ تاییدیه بدهکاران و بستانکاران (در این گزارش لیستی از گردش اشخاص روی سرفصل‌های صورت‌های مالی را محاسبه و در اختیار کاربر قرار می دهد.) 
 • گزارش ترازهای تحلیلی در سطوح کل و معین و تفصیل‌ها 
 • امکان پر شدن ستون اقلام مقایسه‌ای در کلیه کاربرگ‌های حسابرسی 
 • امکان ارسال خروجی کلیه فرم‌ها به اکسل و سایر فرمت‌ها با هدر شرکت رسیدگی
 • قابلیت خروجی PDF از کل پرونده حسابرسی به‌همراه گزارش کاملی از تعداد رسیدگی‌ها و کاربرگ‌های حسابرسی در سطوح مختلف 
 • تعریف فرم 6060 و 6050 به‌همراه قابلیت دریافت اسناد تعدیلات و طبقه‌بندی به‌صورت فایل اکسل و اعمال آن در کلیه کاربرگ‌ها (در حال طراحی …)
به بالای صفحه بردن